Hjärtsäkra ditt företag

Snabba insatser med hjärt-lungräddning och hjärtstartare räddar liv, men fortfarande är få arbetsplatser utrustade med hjärtstartare. Hjärt-Lungfonden har därför i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning tagit fram kriterier för en hjärtsäker arbetsplats. 

En hjärtsäker arbetsplats uppfyller följande kriterier:

- det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett   plötsligt hjärtstopp

- det finns en strategi för larm vid plötsligt hjärtstopp

- hjärt-lungräddning kan startas omedelbart

- behandling med hjärtstartare sker inom fem minuter

- all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den